Op. Dr. Can İşler

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Can İşler

Dr. Can İşler, 1964 yılında Beyazıt, İstanbul’da doğdu. 1982 mezunu olarak İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi.

Tıp eğitimini 1982-1988 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde aldı. Genel cerrahi ihtisasını 1989-1994 yıllarında, S. B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Op. Dr. A. Kaygusuz’un yanında tamamladı.

1994-1998 arasında, S. B. Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi ve S. B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

Kasım-Aralık 1996′da Zürich Üniversitesi Zürich Tıp Fakültesi’nde, Prof. Dr. V. Meyer’in yanında ve Ocak-Nisan 1998 yılında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Türker Özkan’ın yanında el cerrahisi eğitimi aldı.

Mayıs 1998′de, Viyana Üniversitesi Viyana Tıp Fakültesi’nde, Prof. Dr. M. Frey’in yanında estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ihtisasına başladı. 2000-2002 yıllarında, Viyana Üniversitesi Viyana Tıp Fakültesi’nde Prof. DDr. R. Ewers’in yanında maksillofasyal cerrahi eğitimini de alarak 2002′de, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı oldu. Yine 2002′de, tıp diplomasının Avusturya’da kabul edilebilmesi için gerekli sınavları geçerek, Viyana Tıp Fakültesi’nden denklik diploması aldı. Avusturya’daki ihtisası sırasında, Prof. Dr. H. Millesi’nin yanında el ve periferik sinir cerrahisi eğitimi ve Dr. D. Millesi’nin yanında estetik cerrahi eğitimi aldı.

2002′de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda, yurtdışı ihtisasının denklik sınavını verdi. Mayıs 2002-Temmuz 2003 arası S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı; Ağustos 2003-Ağustos 2005 arası S.B.Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Ağustos 2005-Eylül 2011 arası S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2005 yılında kendisine Avusturya vatandaşlığı verildi. Temmuz-Ağustos 2006′da Stuttgart Marienhospital’de, Prof Dr. W. Gubisch’in yanında burun estetiği eğitimi aldı. 2007′de Avusturya’dan genel cerrahi; 2008′de Almanya’dan tıp, genel cerrahi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi; 2010′da İsviçre’den tıp, genel cerrahi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi denklik diplomalarını ve bu uzmanlık dallarında çalışma izin belgelerini aldı.

Surp Agop Hastanesi, Surp Pırgiç Hastanesi ve Saint George Avusturya Hastanesi’nin konsültan hekimi olan Op. Dr. Can İşler, 2004′de Nişantaşı’nda açtığı kliniğinde çalışmalarına, genel cerrahi ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda düzenli olarak gittiği Viyana’daki muayenehanesinde, genel cerrahi ve estetik cerrahi ile ilgili hastalarını da tedavi etmektedir.

Op. Dr. Can İşler yurtiçi ve yurtdışı kongrelere düzenli olarak katılarak, bu alandaki yenilikleri yakinen takip etmektedir. Op. Dr. Can İşler’ in birçok uluslararası kongrede bilimsel sunumları, çeşitli uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri mevcuttur. Sayısız genel cerrahi, estetik ve rekonstrüktif ameliyat yapmıştır.

Üyesi olduğu meslek kuruluşları arasında; İstanbul Tabip Odası, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Senoloji (Meme Bilimi) derneği sayılabilir.

Özel ilgilendiği estetik ameliyatlar; yüz germe, endoskopik yüz germe, endoskopik kaş kaldırma, üst ve alt göz kapağı, kepçe kulak, burun estetiği, meme büyütme, meme küçültme, meme dikleştirme, meme rekonstrüksiyonu, jinekomasti, karın germe, liposuction, saç ekimi, erkek ve kadın genital estetiği ameliyatları ve ameliyatsız yüz gençleştirme (botoks, dolgu, mezoterapi, P.R.P.); genel cerrahi alanında ise meme kanseri, tiroid kanseri, safra kesesi, epigastrik, göbek, kasık, insizyonel fıtık, kıl dönmesi ameliyatlarıdır.

Estetik Hakkında

Yunanca “plastikos” kelimesinden gelen “plastik” sözcüğü yoğurmak, şekillendirmek, bir kalıba uydurmak anlamlarını taşımaktadır. Latince kökenli bir kelime olan “rekonstrüksiyon” ise, yeniden oluşturmak, yeniden inşa etmek anlamına gelir. Plastik cerrahi, estetik (kozmetik) ve rekonstrüktif cerrahi (onarım cerrahisi) ile ilgilenir; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesi ve vücut imajının düzeltilmesi için çalışan bir cerrahi dalıdır. Bu bilim dalının en temel iki hedefi, form (şekil) ve fonksiyon oluşturmaktır. Form oluşturmak, eski görüntüsüne en yakın estetik görünümü kazandırmak; fonksiyon oluşturmak ise, zarar gören uzvun işlevlerini geri kazandırmaktır.

Estetik cerrahi, insanı rahatsız eden fiziksel sorunları yeniden şekillendirerek düzeltmeyi, böylece yaşamı daha güzel ve mutlu kılmayı amaçlar. Fiziksel sorunlar düzeltilirken, bilim ve estetik sanatı insan bedeninde buluşturulur, abartısız, yakışan ve doğal güzelliği kazandıracak hedef için çaba gösterilir. Bu çabalar sonucunda, kişi kendini yenilenmiş bedeninde daha rahat ve huzurlu hissediyorsa, hedeflenen güzelliğe ulaşılmıştır.

Amaç, ruh ve beden sağlığı yerinde olan kişilere, bilimin en modern tekniklerini kullanarak, kalıcı ve doğal sonuçlar sunmak ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktır. Estetik Cerrahi sayesinde beden algısı olumlu yönde değişen kişinin özgüveni artar, iş ve sosyal yaşamında daha mutlu ve başarılı olur. Estetik ameliyatların çoğunda görüntünün yanında tıbbi sorunlar da düzeltilmektedir. Örneğin, estetik burun cerrahisinde (rinoplasti) burnun şekli yanında nefes alma sorunları veya meme küçültme ameliyatında memenin şekli yanında kronik göğüs ağrısı, baş, boyun, sırt ve bel ağrısı sorunları da düzeltilmektedir.

Rekonstrüktif cerrahi ise, doğumsal ya da sonradan ortaya çıkan nedenlerle oluşmuş, normal olmayan vücut yapılarıyla ilgilidir. Öncelikli amacı bu vücut yapılarının işlevlerini geri kazandırmaktır. Örneğin kopan uzuvlar, gelişen mikrocerrahi yöntemleri sayesinde damar ve sinirleriyle birlikte yerine dikilir; çok büyük yaralar serbest doku nakilleri ile kısa sürede iyileştirilebilir.

Plastik cerrahide hasta fiziksel ve duygusal bir bütün olarak ele alınır. Bu nedenle estetik cerrahi ameliyatı planlanan bir hastanın duygusal iç dünyasının bilinmesi de çok önemlidir. Plastik cerrahi görünümünüzü düzeltir ve özgüveninizi tazeler, fakat hayatınızın akışına yön veremez.

Vücudun fonksiyon ve estetik bütünlüğünün sağlanması hedefinde, siz ve doktorunuz birlikte yol alırsınız. Bu yolun başlangıcı, doktorunuzla yaptığınız ilk görüşmedir. Vücudunuzdaki beğenmediğiniz özellikleri kendiniz belirler ve istediğiniz değişiklikleri plastik cerrahınıza bildirirsiniz. Bu görüşmede, arzulanan sonucun kusursuzluk değil düzeltme olduğunu aklınızda tutarak, cerrahi sonrası beklentilerinizi açık yüreklilikle ifade etmelisiniz. Plastik cerrahınız öncelikle, beklentilerinizin ne kadar gerçekçi ve ne kadar gerçekleştirilebilir olduğunu izah eder; neyin, nasıl, ne biçimde uygulanacağına veya uygulanamayacağına karar vermekte size yardımcı olur. Verilen ortak kararlar doğrultusunda, sizi rahatsız eden sorunlara; bilimin, modern ameliyat yöntemlerinin ve estetik sanatının kılavuzluğunda, size özel çözümler üretilir. Bu çözümün sonucu; yaşınız, ırk özellikleriniz, dokunuzun yapısı ve kalitesi, yara iyileşmenizin özellikleri, varsa sistemik hastalıklarınız, kullandığınız ilaçlar, sigara, alkol alışkanlıklarınız açısından sizin ve tecrübe, yetenek ve estetik bakış açısından cerrahınızın ortak ürünüdür.

Yaşadığımız dünyada değişmeyen tek şey değişimdir. Sizler de abartısız, doğal görünümlü, sağlıklı ve size yakışan bir değişim istiyorsanız; estetik sanatı ve bilimin ışığı size yardımcı olur, değişiminizi arzuladığınız yönde gerçekleştirir.

Sağlıklı, huzur dolu bir yaşam dileğiyle.

Görüşmek üzere.

Op. Dr. Can İşler

Bilimsel Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Turan A., Kul Z., Haspolat Y., İşler C., Özsoy Z.:
Use of tracheal tube in isoleted fracturas of the zygomatic arch
Plastic Reconstruc Surg. 114 (4), 1005-1006 (2004) (Editöre mektup)

2. Turkaslan T., İşler C., Özcan H., Özsoy Z.:
Eine neue Methode bei der Wiederherstellung ausgedehnter Unterlippendefekte:
Dreischichtige funktionelle Rekonstruktion
Eur. Surg. 36, 18-19 (2004)

3. Türkaslan T., Özcan H., İşler C., Özsoy Z., Turan A.:
Auflösen der axillaeren Verbrennungskontrakturen mit dem skapulaeren Lappen im Kindesalter
Eur. Surg. 36, 22-23 (2004)

4. Turan A., Türkaslan T., Kul Z., İşler C., Özsoy, Z.:
Reconstruction of the anterior surface of the ear using a postauricular pull-through neurovascular Island flap
Ann Plast Surg. 56 (6) , 609 – 613 (2006)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
1. Bayer G. S., Macfelda K., Kapeller B., Eberl H., Rauchberger D. K., İşler C., Aytekin O.,
Philipp M. O., Tamandl D., Gysai A., Losert U. M., Frey M.:
2-D and 3-D Cultivation of Schwann cells in rats, rabbits and humans.
5. International Muscle Symposium
19-21 May 2000, Vienna-Austria

2. Aszmann O. C., İşler C., Frey M.:
Computer-Assisted Sensorimotor Testing in Stating Cubital Tunnel Syndrome
8. Congress IFSSH
10-14 June 2001, Istanbul- Turkey

3. Millesi D., İşler C.:
Erfahrungen im Rahmen der Behandlung von altersbedingten Hautfalten
39. Jahrestagung der Österreichischen Gesellshaft für Plastische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
5-6 Oktober 2001, Wien-Österreich

4. Gaida K., Koller R., İşler C., Aytekin O.:
Softlaser-Behandlung von Verbrennungsnarben- Was laesst sich objektivieren?
39. Jahrestagung der Österreichischen Gesellshaft für Plastische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
5-6 Oktober 2001, Wien-Österreich

5. Moser V. L.,Bayer G. S., Schrögendorfet K. F., Thalhammer G., Sadeghi K., İşler C., Frey M.:
Schwannzelle auf Amnion-Nervenersatz der besonderen Art?
39. Jahrestagung der Österreichischen Gesellshaft für Plastische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
5-6 Oktober 2001, Wien-Österreich

6. Turkaslan T., İşler C., Özcan H., Özsoy Z.:
Eine neue Methode bei der Wiederherstellung ausgedehnter Unterlippendefekte:
Dreischichtige funktionelle Rekonstruktion
42. Jahrestagung der Österreichischen Gesellshaft für Plastische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
7-9 Oktober 2004, Innsbruck –Österreich

7. Turkaslan T., Ozcan H., İşler C., Turan A., Ozsoy Z.:
Auflösen der axillaren Verbrennungskontrakturen mit dem skapularen Lappen im Kindesalter
42. Jahrestagung der Österreichischen Gesellshaft für Plastische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
7-9 Oktober 2004, Innsbruck-Österreich.

8. Turkaslan T., İşler C., Ozsoy Z., Dayıcıoglu D.:
Autolegene Leistenlappen in der Leistenhernienchirurgie
42. Jahrestagung der Österreichischen Gesellshaft für Plastische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
7-9 Oktober 2004, Innsbruck-Österreich

9. Turan A., Türkaslan T., Kul Z., İşler C., Özsoy Z.:
Reconstruction of anterior surface of the ear using a postauricular pull-through
neurosensorial island flap
10th Congress ESPRAS 2005
August 30th – September 3rd 2005, Vienna-Austria

10. Turan A., İşler C., Kul Z., Genç B., Özsoy Z.:
A new technique for recontruction of pilonidal sinus: Lumbar adipofacial turnover flap
10th Congress ESPRAS 2005
August 30th – September 3rd 2005, Vienna-Austria

11. Ozcan H., Turkaslan T., İşler C., Dayıcıoglu D., Ozsoy Z.:
Neovaginal reconstruction with the vulvo-perineo-gluteal skin flap (modified O’Brien technique)
10th Congress ESPRAS 2005
August 30th – September 3rd 2005, Vienna-Austria

12. Türkaslan T., İşler C., Turan A., Özsoy Z.:
Ein neues Decubituskonzept: Rekonstruktion mit der deepithelialisierten “pouche”
Lappenplastik
44. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Platische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
12-14. Oktober 2006, Wien-Österreich

13. Türkaslan T., İşler C., Turan A., Gayretli Ö., Sahin K.:
Anatomie der Glutealfalte und Rekonstruktion mit dem Glutealfatenlappen
44. Jahrestagung der Österreichhischen Gesellschaft für Platische, Asthetische und
Rekonstruktive Chirurgie
12-14. Oktober 2006, Wien-Österreich

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildirileri:
1.Türkaslan T., Özcan H., İşler C., Özsoy Z.:
Yarık dudak burun deformitesine estetik cerrahi yaklaşımlarımız
8. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
18-24 Haziran 2004, İstanbul

2. Türkaslan T., Özcan H., İşler C., Özyiğit T., Özsoy Z.:
İnkomplet dudak ve yarık dudak burun deformitesinde nazal taban yükseltilmesi
26.Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi
21-25 Eylül 2004, Ankara

3. Türkaslan T., Özcan H., İşler C., Özsoy Z., Turan A.:
Pediatrik olgularda skapular ada flebi ile aksiler yanık kontraktürlerinin serbestleştirilmesi
26. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi
21-25 Eylül 2004, Ankara

4. Kul Z., İşler C., Özsoy, Z.:
Türk kadınlarının dudak yapısının estetik analizi (poster)
27. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi
14 – 17 Eylül 2005, Konya

5. İşler C.:
Endokrin Oftalmopati
Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu
16-19 Mart 2006, İstanbul

6. Turkaslan T., İşler C., Dayıcıoğlu D., Özsoy Z:
Alt dudak kayıplarında farklı bir yaklaşım: Fonksiyonel katlı onarım
28. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi
20-23 Eylül 2006, Ankara

Bilimsel Kariyeri
  • 31.01.1989 Tıp doktoru, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
  • 08.09.1994 Genel cerrahi uzmanı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 06.02.2002 Tıp diploması denkliği, Viyana Üniversitesi Viyana Tıp Fakültesi
  • 18.03.2002 Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, Viyana Üniversitesi, Viyana Tıp Fakültesi, EstetikPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
  • 02.05.2002 Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı denkliği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, EstetikPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
  • 25.04.2007 Genel cerrahi uzmanı denkliği, Avusturya Tabipler Odası
  • 17.11.2008 Tıp diploması, genel cerrahi uzmanı ve estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı denkliği, Nordrhein Tabipler Odası, Almanya
  • 27.10.2010 Tıp diploması denkliği, İsviçre Tıp Doktoru Komisyonu
  • 09.11.2010 Genel cerrahi uzmanı ve estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı denkliği, İsviçre Tıp Doktoru Komisyonu
Katılımları

Yurtiçi ve Yurtdışı Katıldığı Kurslar:

1. 2. Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim kursu
Senoloji derneği
19 Kasım 1994, İstanbul

2. Video-endo-laparoskopik cerrahi temel eğitimi kursu
İ.Ü. İstanbul tıp fakültesi genel cerrahi anabilim dalı
27 Ocak-3 Şubat 1995, İstanbul

3. Tıpta bilimsel araştırma yöntemleri eğitim kursu
Aile hekimleri uzmanlık derneği
17-21 Nisan 1995, İstanbul

4. Mamografi ultrasonografi kursu
Ulusal cerrahi derneği
21 Ekim 1995, İstanbul

5. Laparoskopik cerrahi kursu
Alman hastanesi
13 Nisan 1996, İstanbul

6. Kolon ve rektum kanseri eğitim kursu
İ. Ü. İstanbul tıp fakültesi
26 Ekim 1996, İstanbul

7. Endokrin cerrahisi 3. mezuniyet sonrası kursu
Endokrin cerrahisi derneği
13-15 Mart 1997, İstanbul

8. Meme kanserinde tanı sorunları eğitim kursu
Senoloji derneği
12 Nisan 1997

9. Meme kanseri tedavisinde karşılaşılan sorunlar eğitim kursu
Senoloji derneği
10 Mayıs 1997, İstanbul

10. Ösofagus ve mide kanseri eğitim kursu
İ.Ü. İstanbul tıp fakültesi
24-25 Ekim 1997, İstanbul

11. Temel mikrocerrahi kursu.
Şişli Etfal hastanesi plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği, mikrocerrahi araştırma ve geliştirme derneği
17-28 Kasım 1997, İstanbul

12. Wilhelminenspital hastanesi plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği, Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneği ve Ludwig Boltzmann enstitüsü endoskopik yumuşak doku cerrahisi bölümünün ortaklaşa düzenlediği, ‘Advanced techniques in periorbital rejuvenation’ kursu.
16-17 Haziran 200, Viyana-Avusturya

13. Aesthetic laser workshop, lasertechnik 2000.
6-7 Ekim 2000, Viyana-Avusturya

14. Innsbruck üniversitesi plastik ve rekonstrüktif cerrahi anabilim dalının düzenlediği 12. mezuniyet sonrası eğitim toplantısı.
17 Ekim 2002, Salzburg-Avusturya

15. Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi, sürekli tıp eğitimi etkinlikleri, flep diseksiyon kursu.
29-30 Kasım 2002, Ankara

16. Prof. Dr. Hanno Millesi’nin düzenlediği ‘Botulinum-toksinin kullanımı’ ile ilgili bilimsel toplantı
25 Ocak 2003, Viyana-Avusturya

17. Yüzde noninvazif estetik girişimler
Vakıf gureba hastanesi plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği
25 Aralık 2003, İstanbul

18. A’dan Z’ye eksternal septorinoplasti
Malatya İnönü üniversitesi
5-7 Mayıs 2004, Malatya

19. Ulusal kongre ve rinoplasti kursu.
Estetik plastik cerrahi derneği.
11-15 Mayıs 2005, İstanbul

20. 14. Stuttgart, fonksiyonel, estetik rinoplasti kursu.
Marienhospital plastik cerrahi merkezi, fasiyal plastik cerrahi departmanı
29-31 Mart 2006, Stuttgart-Almanya

21. Mezoterapi kursu.
Avusturya mezoterapi derneği
19-20 Ocak 2008, Viyana-Avusturya

Yurtiçi ve Yurtdışı Katıldığı Kongreler:

1. 7. Antibiyotik ve kemoterapi kongresi
Ankem derneği
31 Mayıs-5 Haziran 1992, İstanbul

2. Ulusal cerrahi kongresi 1992
Ulusal cerrahi derneği
14-18 Mayıs 1992, İstanbul

3. Ulusal meme hastalıkları kongresi 94
Senoloji derneği
17-18 Kasım 1994, İstanbul

4. Interhealth 94 Cardiovascular&Oncology Seminars; International medical symposium
29-30 November 1994, Istanbul

5. İstanbul I. Vakıf gureba tıp kongresi
Vakıf gureba hastanesi plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği
5-9 Aralık 1994, İstanbul

6. Advanced laporoscopic surgery symposium
International hospital
27-28 Nisan 1995, İstanbul

7. 1. Ayak cerrahisi sempozyumu ” diabetik ayak”
Vakıf gureba hastanesi, Marmara üniversitesi
1 Mayıs 1995, İstanbul

8. 7. Türk-Alman gastroenteroloji ve hepatoloji kongresi
30 Mayıs 1995, İstanbul

9. 1. Ulusal hepatoloji kongresi
İstanbul karaciğer araştırmaları derneği
1-3 Haziran 1995, İstanbul

10. II. Ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi kongresi
Ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi derneği
14-16 Eylül 1995, İstanbul

11. 1. Travma ve acil cerrahi kongresi
19-23 Eylül 1995, İstanbul

12. 2. Uluslararası hepato-pankreato-bilier cerrahi günleri
Hepato-pankreato-bilier cerrahi derneği
21-22 Eylül 1995, İstanbul

13. 13. Tıp kurultayı
İ.Ü.İstanbul tıp fakültesi
27-30 Eylül 1995, İstanbul

14. II. Ulusal meme hastalıkları kongresi
Ulusal cerrahi derneği
19-21 Ekim 1995, İstanbul

15. II. Vakıf gureba tıp kongresi
Vakıf gureba hastanesi
4-8 Aralık 1995, İstanbul

16. SSK 50. yıl tıp kongresi
23-25 Ekim 1996, İstanbul

17. III. Ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi kongresi
Ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi derneği
14-16 Mayıs 1997, İstanbul

18. 9. Türk-Alman gastroenteroloji ve hepatoloji kongresi
30 Haziran 1997, İstanbul

19. Uluslararası katılımlı, II. ulusal rekonstrüktif mikrocerrahi kongresi
Rekonstrüktif mikrocerrahi derneği
27-29 Eylül 1997, İstanbul

20. 2. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi
Ulusal travma ve acil cerrahi derneği
30 Eylül-4Ekim 1997, İstanbul

21. Almanca konuşan, periferik sinir ve damar mikrocerrahisi çalışma birliğinin 20. yıllık kongresi
24-26 Eylül 1998, Viyana-Avusturya

22. Avusturya el cerrahisi derneğinin ilkbahar kongresi
6 Mart 1999, Krems an der Donau-Avusturya

23. Viyanalı cerrahlar derneğinin bilimsel toplantısı
Cerrahi açıdan geriatrik hastalar
20 Ocak 2000, Viyana-Avusturya

24. Özel Tıp XII. Forumu: Periferik sinirlerin kompresyon sendromları. Karpal tünel sendromu ve median sinirin diğer irritasyon sendromları
11.Kasım 2000, Viyana, Avusturya

25. 23. Ulusal kongre
Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği
27-30 Eylül 2001, İstanbul

26. Art of reconstructive and aesthetic surgery of the face and skull
Department of plastic surgery, Wilhelminenspital
9 February 2002, Vienna-Austria

27. Laser and injectables, lymphe, liposuktion/lipödem Aesthetica Wien
26-29 September 2002, Vienna-Austria

28. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 40. ulusal kongresi
18-19 Ekim 2002, Salzburg-Avusturya

29. 24. Ulusal kongre
Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği
18-20 Ekim 2002, Ankara

30. İstanbul meme kanseri konferansı 2003
Senoloji derneği
18-20 Eylül 2003, İstanbul

31. Interplast-Türkiye Derneği
Rinoplasti sempozyumu
17 Nisan 2004, Adana

32. 8. Ulusal kongre
Estetik plastik cerrahi derneği
18-20 Haziran 2004, İstanbul

33. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 42. ulusal kongresi
7-9 Ekim 2004, Innsbruck-Avusturya

34. 9. ulusal kongre ve rinoplasti kursu
Estetik plastik cerrahi derneği.
11-15 Mayıs 2005, İstanbul

35. II. Cerrahpaşa plastik cerrahi günleri: Baş boyun onarımları
İ.Ü. Cerrahpaşa tıp fakültesi plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi anabilim dalı
3-4 Haziran 2005, İstanbul

36. Alt ekstremite rekonstrüksiyonu
Türk rekonstrüktif mikrocerrahi derneği
2-4 Temmuz 2005, İstanbul

37. 27. Ulusal Kongre
Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği
14-17 Eylül 2005, Konya

38. Recent advances in rhinoplasty and facial plastic surgery
Ege üniversitesi tıp fakültesi kulak burun boğaz hastalıkları anabilim dalı, Chicago Illinois üniversitesi otolaringoloji, baş ve boyun cerrahisi anabilim dalı
10-13 Kasım 2005, İzmir

39. Kış Sempozyumu, Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp konferansı: Maksillofasyal cerrahide son gelişmeler
Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği
16-19 Mart 2006, İstanbul

40. Mikrocerrahide dün bugün
Vakıf gureba hastanesi plastik ve rekonstüktif cerrahi kliniği
9 Haziran 2006, İstanbul

41. İstanbul meme kanseri konferansı
Senoloji derneği
14-16 Eylül 2006

42. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 44. ulusal kongresi
12-14 Ekim 2006, Viyana-Avusturya

43. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 45. ulusal kongresi
11-13 Ekim 2007, Linz-Avusturya

44. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 46. ulusal kongresi
2-4 Ekim 2008, Stuttgart-Almanya

45. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 47. ulusal kongresi
8-10 Ekim 2009, Eisenstadt-Avusturya

46. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 48. ulusal kongresi
14-16 Ekim 2010, Graz-Avusturya

47. Avusturya plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi derneğinin 49. ulusal kongresi
29 Eylül-1 Ekim 2011, Innsbruck-Avusturya

48. 1. Ulusal kongre
Çene yüz cerrahları derneği
29 Nisan-1 Mayıs 2011, İstanbul

49. 8. Cerrahpaşa plastik cerrahi günleri; Flep cerrahisi
27-28 Mayıs 2011, İstanbul

50. ”İmplant ile meme onarımı” sempozyumu
Acıbadem Üniversitesi, Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği
13 Nisan 2012, İstanbul

Hekime Ait Videolar

Op. Dr. Can İşler

Op. Dr. Can İşler

12 Eylül 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Fue ile saç ekimi nasıl uygulanır?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Bir seansta ne kadar saç ekimi yapılabilir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimi sonrasında yaralar ne kadar sürede iyileşir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimi sırasında kişi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir mi?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimi ağrılı bir yöntem midir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Fue yöntemi ne demektir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Fue ile saç ekimi ne kadar sürer?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Ekilen saçların kaybedilme riski var mıdır?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Ekilen saçlar dökülür mü?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Ekilen saçlar ne zaman çıkmaya başlar

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

FUE tekniğinin özellikleri nelerdir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Fue yöntemiyle bir kişiye kaç seans daha saç ekimi yapılabilir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimi sonrası, ensedeki saçların azaldığı fark edilir mi?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimi sonrası süreç nasıldır?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimi nedir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimi hangi yaş grubuna uygulanabilir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Hangi bölgeye saç ekimi yapılır ve saç sayısı nasıl belirlenir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekimini etkileyen etmenler nelerdir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Saç ekiminde doğal görünmeyi sağlayan unsurlar nelerdir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik
Op. Dr. Can İşler

Fue yönteminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

17 Ekim 2016/tarafından eKlinik